Verkopen via Amazon Aanmelden
Dit artikel is van toepassing op verkopen in: Nederland

Regels voor productpagina's

Klanten zien je aanbiedingen voor het eerst op een productpagina. Het onderstaande beleid zorgt ervoor dat elke productpagina één uniek item betreft. Zo kunnen we klanten een duidelijke en consistente koopervaring bieden. In het algemeen moet je :

 • Als verkoper moet je het beleid van Amazon inzake productveiligheid en naleving begrijpen en naleven. Ga voor meer informatie naar de pagina Productveiligheid en naleving.
 • Houd je aan alle relevante stijlgidsen en gebruik geen HTML, JavaScript of andere code.
 • Gebruik geen ongepaste content, zoals obscene of aanstootgevende materialen, koppelingen of contactgegevens, spoilers, recensies of verzoeken om recensies, en reclame.
 • Categoriseer en beschrijf je producten nauwkeurig.
 • Maak nieuwe productpagina's voor nieuwe producten of versies.
 • Maak geen dubbele pagina voor een product dat al een productpagina heeft.
 • Maak alleen geldige 'variaties' die betrekking hebben op het primaire product. Zie het Variatiebeleidvoor meer informatie.
 • Als je een product onder een ander handelsmerk (d.w.z. merk- of fabrikantnaam) wilt verkopen dan dat van een bestaand ASIN (of als er een bestaand ASIN is gemaakt zonder merk of fabrikant), wijzig je het bestaande ASIN niet. Maak in plaats daarvan een nieuw ASIN voor dat product met handelsmerk.
 • Informatie op de productpagina moet in de lokale taal van de specifieke marketplace worden toegevoegd (dus Japans voor Amazon.co.jp, Duits voor Amazon.de, Portugees voor Amazon.br enz.). Buitenlandse boeken zijn de enige categorie waarin productvermeldingen in vreemde talen zijn toegestaan. In dit geval is de taal van de inhoud van de productpagina's de lokale taal van de specifieke marketplace of de taal van het boek dat wordt verkocht.

Beleid voor het schrijven van productvermeldingen

 • De tools voor het maken van een pagina mogen alleen worden gebruikt voor het maken van productpagina's.
 • Gebruik geen HTML, DHTML, JavaScript of andere code op je productpagina's. In speciale gevallen kun je waar nodig regeleinden (</br>) gebruiken in de beschrijving. Houd je aan de relevante stijlgids voor het product dat je aanbiedt. Je vindt algemene regels die van toepassing zijn op alle producten in de Amazon Services korte stijlgids. Voor bepaalde soorten producten gelden extra stijlrichtlijnen. Je vindt alle richtlijnen in de Sjablonen voor specifieke categorieën.
 • Houd je aan de Amazon-normen voor productvermeldingen voor elk product dat op Amazon wordt verkocht. Als je dit niet doet, kan een negatieve klantervaring ontstaan en dit kan ertoe leiden dat je verkoopprivileges tijdelijk of permanent worden verwijderd. Dit omvat onder andere het volgende:
 • Geen van de volgende elementen zijn toegestaan in titels, beschrijvingen, opsommingstekens of afbeeldingen op productpagina's:
  • Informatie die schadelijk, intimiderend, godslasterlijk, lasterlijk, pedofiel, privacy schendend, haatdragend, racistisch, etnisch aanstootgevend, minachtend, pornografisch, obsceen of aanstootgevend is, gerelateerd is aan geld witwassen of gokken aanmoedigt, of anderszins onwettig is op welke manier dan ook.
  • Gegevens over beschikbaarheid, prijs of staat.Wanneer verkopers een product te koop aanbieden, moeten ze het productvermeldingsproces van Amazon volgen. Tijdens het productvermeldingsproces krijgen verkopers de mogelijkheid om de staat, het aantal, de prijs en andere gegevens over hun item te noteren die relevant zijn voor een specifieke productvermelding.
  • Externe contactgegevens zoals, maar niet beperkt tot: Telefoonnummers, postadressen, e-mailadressen, gebruikersnamen voor sociale media of URL's van websites.
  • Koppelingen of verwijzingen naar alternatieve bestelgegevens (zoals koppelingen naar andere websites voor het plaatsen van bestellingen) of alternatieve verzendaanbiedingen (zoals gratis verzending).
  • Spoilers over BMVD-vermeldingen (Boeken, Muziek, Video, Dvd). Dit omvat het verklappen van informatie over het plot die cruciaal is voor de spanning of het verrassende einde van een verhaal.
  • Recensies, citaten of aanbevelingen.
  • Verzoeken om positieve klantenrecensies.
  • Advertenties, promotiemateriaal, of watermerken op afbeeldingen, foto's of video's.
  • Tijdsgebonden informatie, zoals datums van tournees, seminars of lezingen.
  • Weergave van handelsmerken op generieke producten.
  • Informatie die softwarevirussen of andere computercodes, bestanden of programma's bevat die zijn ontworpen om de functionaliteit van computerbronnen te onderbreken, te vernietigen of te beperken.
  • Informatie die de wetgeving van het land van de marketplace overtreedt gedurende de tijd dat dergelijke wetgeving van kracht is.
 • Generieke producten mogen niet worden vermeld onder ASIN-codes van producten met een handelsmerk, zelfs niet als de producten vergelijkbaar of identiek zijn.
 • Producttitels mogen niet meer dan 200 tekens bevatten, inclusief spaties. Deze bovengrens geldt voor alle categorieën. Voor sommige categorieën geldt mogelijk een limiet van nog minder tekens. Zie de Sjablonen voor specifieke categorieën voor meer informatie.
 • Als de categorie waarin je producten aanbiedt je de mogelijkheid biedt om een catalogusprijs (MRSP) of aanbevolen verkoopprijs (RRP) in te voeren, moet je de prijs opgeven die door de fabrikant wordt aanbevolen en daadwerkelijk door verkopers wordt gebruikt als verkoopprijs op de relevante marketplace. Je bent er verantwoordelijk voor dat de catalogusprijzen/RRP's die je aan ons verstrekt actueel blijven voor de marketplace waarin je het product aanbiedt. Als je geen catalogusprijs/RRP hebt die aan deze criteria voldoet, laat je het veld leeg.

Beleid voor het toevoegen van productpagina's

 • Je mag geen gegevens toevoegen die inbreuk maken op de intellectueel-eigendomsrechten van andere partijen of personen. Raadpleeg voor meer informatie de pagina Intellectueel-eigendomsrechten voor verkopers.
 • Het is verboden om de tool Een product toevoegen, voorraadbestanden en Amazon MWS-API's (Amazon Marketplace Web Services) voor productvermeldingen voor andere doeleinden te gebruiken dan het aanbieden van producten op Amazon.
 • Je mag geen onjuiste productidentificatiegegevens gebruiken op productpagina's. Dit omvat ook UPC-codes en publicatiedatums.
 • Je mag geen productpagina maken voor een product dat al in de catalogus van Amazon staat, inclusief producten die worden vermeld op websites van andere Amazon-marketplaces (bijv. amazon.ca, amazon.jp, amazon.co.uk enz.)
 • Het is verboden om productpagina's te gebruiken om andere merchandise of een ander product te promoten.
 • Geef alleen informatie op die betrekking heeft op de kenmerken van het product in het algemeen, en niet op de staat van je specifieke item. Productpagina's kunnen door elke andere verkoper worden gebruikt om hetzelfde product aan te bieden.
 • Voor boeken, muziek, video's en dvd's (BMVD) mag je niet één productpagina gebruiken om meer dan één product te adverteren. Alleen-BMVD-productbundels moeten door de uitgever of fabrikant worden gedefinieerd en één ISBN, UPC of EAN hebben die verschilt van de product-ID voor elk afzonderlijke item in de bundel.

Beleid voor het bewerken van productpagina's

 • Je mag een bestaande productvermelding niet gebruiken voor een nieuwe versie van een product. Voor wijzigingen in de kleur, het ontwerp of het materiaal van een productverpakking is geen nieuw ASIN vereist. Je hoeft alleen een nieuw ASIN te maken als het product dat wordt verkocht wezenlijk verschillend is of in merkwaarde is gewijzigd. Dit omvat wijzigingen in kleur, grootte, materiaal, functies en productnaam. Stel dat een fabrikant een streaming-mediaspeler vernieuwt door een nieuwe afstandsbediening toe te voegen met vier knoppen in plaats van twee. Dit product verschilt wezenlijk van de oudere versie en moet als een nieuw ASIN worden vermeld.
 • Je mag productpagina's alleen bijwerken om het product beter of nauwkeuriger te beschrijven dan oorspronkelijk het geval was. Je mag de ASIN-titel, het merk of de naam van de fabrikant niet wijzigen/toevoegen in de respectievelijke gegevensvelden (zelfs niet als deze niet bestaat, d.w.z. als het ASIN is gemaakt zonder merk of fabrikant als een generiek product of een product zonder naam) tenzij de updates aanvullende gegevens, verduidelijkingen of grammaticale correcties of verwijdering van content die in strijd is met het Amazon-beleid bevatten.
 • Als je ervoor kiest een product een nieuwe merknaam te geven, moet je een nieuw ASIN maken in plaats van het bestaande ASIN bij te werken. Dit geldt zelfs als het product geen merknaam heeft en niet wezenlijk is veranderd na de merkwijziging. Dit omvat ook het toevoegen van een merk aan een product dat tot op dat moment geen merknaam had.
 • Als je van mening bent dat het merk of de naam van de fabrikant op een bestaand ASIN niet klopt, neem je contact op met de Ondersteuning voor verkopers en verstrek je alle beschikbare bewijzen ter ondersteuning van je positie. Dit geldt ook als je een product met de juiste UPC niet kunt aanbieden omdat die UPC al wordt gebruikt voor een ander ASIN. Breng geen wijzigingen aan in het oorspronkelijke ASIN. Neem in plaats daarvan contact op met de Ondersteuning voor verkopers met bewijs van UPC-eigendom en vraag of er een nieuw ASIN gemaakt kan worden voor dezelfde UPC.

Meld je aan om de tool te gebruiken en persoonlijke hulp te krijgen (desktopbrowser vereist). Aanmelden


Honderden miljoenen klanten bereiken

Begin met verkopen via Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates