Verkopen via Amazon Aanmelden
Dit artikel is van toepassing op verkopen in: Nederland

Een verwerkingsoverzicht controleren

Het verwerkingsoverzicht is een tabs-delimited tekstbestand dat je kunt openen en lezen in een programma zoals Microsoft Excel of Kladblok. Verwerkingsoverzichten zijn downloadbare bestanden waarmee je de status van je geüploade voorraadbestanden kunt controleren.

Als je de taal van het overzicht wilt wijzigen, ga je naar Instellingen > Accountgegevens > Bedrijfsgegevens. Kies 'Taal van verwerkingsoverzichtfeed' om over te schakelen naar het Engels of de taal van je lokale marketplace.

Volg de onderstaande stappen om een verwerkingsoverzicht te downloaden en te controleren:

  1. Selecteer Producten toevoegen via uploaden onder Voorraad.
  2. Ga naar het gedeelte Uploadstatus controleren en klik vervolgens op Je verwerkingsoverzicht downloaden.

    Elke regel in de spreadsheet die gegevens bevat, wordt aangeduid als een 'dossier'. Bovenaan het verwerkingsoverzicht is een samenvatting van dossiers (productvermeldingen) te zien. Je ziet het totale aantal verwerkte dossiers en het aantal succesvol verwerkte dossiers. Het verschil is het aantal dossiers dat niet succesvol is verwerkt (of is verwerkt met fouten).

  3. (Optioneel) Filter of sorteer de kolom op error-type (fouttype) om alleen maar foutmeldingen weer te geven (en geen informatie- of waarschuwingsberichten)
  4. Bekijk voor elke fout de kolommen original-record-number (originele dossiernummer) en SKU om te bepalen welk dossier in je voorraadbestand met de fout te maken heeft
    Notitie: De eerste twee rijen in het voorraadbestand worden niet beschouwd als dossiers. Daarom hoort een fout in dossier 1 in het verwerkingsoverzicht bij regel 3 in het voorraadbestand.

In het onderstaande voorbeeld zijn 1045 dossiers verwerkt. Hiervan zijn er 1030 succesvol verwerkt en 15 niet vanwege een aantal fouten:

Feed Processing Summary
Number of records processed: 1045
Number of records successful: 1030

In het verwerkingsoverzicht worden er in de volgende indeling fouten weergegeven. Je kunt dit overzicht gebruiken om mogelijke fouten in je voorraadbestand te corrigeren. Vervolgens kun je het opnieuw uploaden om je productvermeldingen aan te passen. Bekijk voor meer informatie het tabblad Gegevensdefinities in het bestand van de voorraadsjabloon of bekijk onze Uitleg foutcodes.

Element Beschrijving
original-record-number Het nummer van het dossier waarin de fout is opgetreden.

De eerste twee rijen in het bestand van de voorraadsjabloon worden niet beschouwd als dossiers. Daarom hoort een fout in dossier 1 bij regel 3 in het voorraadbestand.

error-code Het ID-nummer van de foutmelding. Zoek naar dit ID-nummer wanneer je gebruikmaakt van de Uitleg foutcodes.
error-type Een van de volgende twee waarden:
  • Waarschuwingen: De gegevens zijn succesvol verwerkt, maar worden mogelijk niet weergegeven zoals bedoeld.
  • Fouten: Er zijn onvoldoende gegevens of de gegevens zijn op een of andere manier gebrekkig, waardoor het dossier niet goed kan worden verwerkt.
error-message Een korte uitleg van de fout, eventueel met inbegrip van corrigerende maatregelen.
Meld je aan om de tool te gebruiken en persoonlijke hulp te krijgen (desktopbrowser vereist). Aanmelden


Honderden miljoenen klanten bereiken

Begin met verkopen via Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates